Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

rss

Nieuws en activiteiten

Hans Memling, Christus met zingende en musicerende engelen, KMSKA.
Recent is de restauratie van Hans Memlings Christus met zingende en musicerende engelen uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) voltooid. Omwille van de niet-gerestaureerde toestand met vergeelde vernis en verdonkerde retouches zijn de panelen nooit echt naar waarde geschat. Na zestien jaar geduldig conserveren, restaureren en onderzoeken zijn de...
Gerard David, Christus wordt aan het kruis genageld, KMSKA.
Gerard David schilderde enkele van de meest gedenkwaardige en technisch virtuoze werken uit de kunst van de Nederlanden van rond 1500. Na bijna een eeuw worden tijdens een expo in het Getty Center in Los Angeles drie delen van een opmerkelijk retabel herenigd. Het gaat om twee luiken uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen die in het Getty bestudeerd en...
Albrecht Bouts, Man van Smarten, KMSKA.
Vanaf 9 maart is de expo Blut und Tränen. Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion in het Suermondt-Ludwig Museum in Aken te zien. De expo was vorig najaar al te zien in het Musée national d'histoire et d'art Luxembourg. Hiervoor werd samengewerkt met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) in Brussel. De Leuvense schilder Albrecht Bouts (1451/55-1549) was de zoon van...
Hans Memling, KMSKA.
Om de voltooiing van de restauratie van Hans Memlings Christus met zingende en musicerende engelen te vieren, organiseren het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) en de Universiteit Antwerpen een tweedaags symposium. Eén van de hoogtepunten van de collectie van het KMSKA is Christus met zingende en musicerende engelen dat toegeschreven wordt aan Hans Memling en zijn...
La pensée du regard
La pensée du regard. Études d'histoire de l'art du Moyen Âge offertes   Christian Heck (Brepols) is een huldeboek voor professor Christian Heck. Het bevat 35 studies over middeleeuwse topics van eminente kunsthistorici zoals onder anderen Till-Holger Borchert en Cyriel Stroo. Deze hommage aan Heck fêteert een kunsthistoricus van internationale klasse. Hij is de oud-conservator en directeur...
Michiel Coxcie, Gemäldegalerie, Berlijn © KIK-IRPA, Brussel.
Op 9 en 10 februari 2017 vindt een symposium plaats over Spaanse zestiende- en zeventiende-eeuwse kopieën van Vlaamse meesters. Het symposium vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) in samenwerking met het Spaanse nationale research project COPIMONARCH. La copia pictórica en la Monarquía Hispánica, siglos XVI-XVIII (Universidad de Granada) Het artistieke...
Anoniem, De mis van de Heilige Gregorius, Groeningemuseum, Brugge.
Anoniem, De mis van de Heilige Gregorius (detail), Groeningemuseum, Brugge. Het Groeningemuseum kocht onlangs het laatmiddeleeuwse schilderij De mis van de Heilige Gregorius. Dit intrigerende onderwerp werd populair in de kunst van de renaissance in het noorden gedurende de vijftiende en vroege zestiende eeuw, toen controverse ontstond rond de transsubstantiatie, of het brood en de wijn die...
Hans Memling, Johannesretabel, Sint-Janshospitaal, Brugge.
De collectie van het Sint-Janshospitaal in Brugge is van cruciaal belang om de werken van één van de grootste Europese meesters van de 15e eeuw, Hans Memling, te kunnen begrijpen. Het Sint-Janshospitaal bezit Memlings enige overgebleven gesigneerde en gedateerde altaarstukken. Besteld door de gemeenschap van het hospitaal en voltooid in 1479, dragen ze nog op de originele lijsten Memlings naam....
Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw.
Gebroeders Van Eyck, Lam Gods (gesloten, na restauratie), 1432, Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw. Na een conservatie- en restauratiecampagne van 4 jaar, gewijd aan de buitenluiken van het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck (1432), zijn de panelen teruggebracht naar de Doopkapel in de Sint-Baafskathedraal in Gent. De restauratiecampagne was in handen van het...
Summer Course for the Study of the Arts in Flanders
Verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen, universiteiten en kunstmusea organiseren in de zomer van 2017 gezamenlijk de derde Summer Course for the Study of the Arts in Flanders. Na het succes van de twee edities, waarin Jan van Eyck en Peter Paul Rubens centraal stonden, ligt nu de focus op laatmiddeleeuwse en vroegrenaissance beeldhouwkunst. De cursus richt zich tot master- en...