Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

rss

Nieuws en activiteiten

Documentairereeks 'Geheimen van het Lam Gods' op Canvas
‘Geheimen van het Lam Gods’ is een documentaire over de restauratie van het meesterwerk van Jan en Hubert van Eyck. Canvas volgde het hele restauratieproces in het restauratieatelier in het Museum voor Schone Kunsten Gent. Restaurateurs, experten en liefhebbers vertellen hoe de restauratie de inzichten over Jan en Hubert van Eyck veranderd heeft en welke geheimen van het Lam Gods nu ontsluierd...
Van Eyck conferentie
De tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' wordt afgesloten met een internationaal wetenschappelijk congres op 27 en 28 april 2020. Deelnemers kunnen de tentoonstelling bezoeken tijdens een exclusieve nocturne, met speeches door de curatoren en een receptie. Daarna staat er een goed gevulde congresdag op het programma in de universitaire Aula, met papers door zes experten...
Tweede fase restauratie Lam Gods voltooid
Na drie jaar nauwgezette restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) toont het onderste register van het geopende Lam Godsveelluik opnieuw zijn pracht van 1432, toen het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck werd voltooid. De restauratie van het Lam Gods, een opdracht van de Sint-Baafskathedraal, uitgevoerd in een tijdelijk atelier in het Museum voor Schone...
Nieuwe Vlaamse primitief voor Musea Brugge
In Brugge werd groen licht gegeven voor de aankoop van een zeldzaam paneelschilderij van een navolger van Jan van Eyck. Deze aanwinst betekent, net zoals de aankoop van de 'Heilige Veronica' van de Brugse Meester van de Ursulalegende eerder dit jaar, opnieuw een belangrijke versterking van de kerncollectie Vlaamse Primitieven van de Brugse musea.  Tot nu toe was het paneel in particulier...
Oral History and the Afterlives of Devotional Objects
In deze lezing (in het Engels) gaat Dr. Tianna Uchacz in op het Afterlives Project. Dit project is gestart in mei 2019 met als doel het leven van de zusters in de Godelieveabdij te documenteren door verhalen te koppelen aan de ruimtes waarin en de objecten waarmee de zusters leefden. Tussen 1623 en 2013 leefden en baden de zusters benedictinessen eerst in de abdij van Ten Putte in Gistel en later...
Dieric Bouts, De marteling van de heilige Erasmus, 1464
In de Sint-Pieterskerk in Leuven kan je van begin mei tot eind juli elke dinsdag en donderdag de restauratie van 'De Marteling van de Heilige Erasmus' live meemaken. 560 jaar geleden maakte de Vlaamse Primitief Dieric Bouts dit werk speciaal voor de Sint-Pieterskerk. Restauratie topstuk Dieric Bouts © David Somers De eerste stap van de restauratie, het vooronderzoek, is intussen afgelopen....
Technart conference
Van 7 tot 10 mei 2019 vindt de zesde editie van het Technart-congres plaats. Meer dan 400 deelnemers van over de hele wereld komen naar Brugge voor dit tweejaarlijkse congres, dat georganiseerd wordt door de Universiteit van Antwerpen (AXES group) en Musea Brugge. Het biedt een wetenschappelijk forum voor de toepassing van analytische technieken op cultureel erfgoed. Tijdens deze bijeenkomst...
Ecce Homo, Jan Borman (c) M - Museum Leuven
Jan Borman was een middeleeuws beeldhouwer - volgens sommigen de beste - en een gewiekst zakenman. In zijn druk bevraagd atelier in Brussel gaf Borman zowel zijn meesterschap als ondernemingszin door aan zijn twee zonen. Hij was een virtuoos, maar vooral ook een vernieuwer met veel navolging. M brengt in het najaar van 2019 meer dan 100 beeldhouwwerken samen in een unieke...
Onderzoek in J. Paul Getty Museum
Het topstuk Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen (1454-1456) van Jean Fouquet uit de collectie van het KMSKA was de blikvanger van de tentoonstelling The Renaissance Nude in het J. Paul Getty Museum. Vanaf 5 februari tot en met 22 september 2019 blijft het schilderij in het J. Paul Getty Museum te zien op een prominente plaats in de vaste opstelling ‘kunst voor 1700’ . Van 28...
Van Eyck. Een optische revolutie.
Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) organiseert in 2020 de tentoonstelling 
'Van Eyck. Een optische revolutie'. De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door de gerestaureerde buitenluiken en 'Adam' en 'Eva' van het 'Lam Gods'. De gerestaureerde buitenluiken zullen samengebracht worden met andere werken van Jan van Eyck. Sinds het begin van de restauratie in 2012 door het Koninklijk...