Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

rss

Nieuws en activiteiten

Jheronimus Bosch, 'De Kruisdraging', Museum voor Schone Kunsten, Gent.
Ter gelegenheid van de grote overzichtstentoonstelling ‘Jheronimus Bosch. Visioenen van een genie' die vanaf 13 februari plaatsvindt in het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch, voerde het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) onderzoek naar het oeuvre van deze wereldberoemde kunstenaar. Het Museum voor Schone Kunsten Gent bezit twee schilderijen die aan Jheronimus Bosch (ca. 1450-...
Expo ‘A New Look at a Van Eyck Masterpiece’
In de focusexpo ‘A New Look at a Van Eyck Masterpiece' (Metropolitan Museum of Art) worden de onderzoeksresultaten van een recente studie van 'De Kruisiging' en 'Het Laatste Oordeel' (ca. 1440/41), twee schilderijen van Jan van Eyck (1385/90-1441) en zijn atelier, gecommuniceerd. De schilderijen en hun lijsten werden onderzocht om hun geheimen te doorgronden. Was dit oorspronkelijk een diptiek,...
Jan van Eyck, Heilige Barbara van Nicomedië, KMSKA, Antwerpen.
De expo ‘Unfinished: Thoughts left visible' zal te zien zijn in The Met Breuer, een nieuw filiaal van het Metropolitan Museum of Art, dat vanaf maart opent. Men onderzoekt de vraag wanneer een kunstwerk af is, van de renaissance tot op heden. De term ‘onafgewerkt' wordt in de breedst mogelijke zin bekeken, hieronder vallen onder andere werken die onafgewerkt zijn gebleven, en die een inzicht...
Early Netherlandish Painting in Budapest
Het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden in Brugge meldt trots de publicatie van Susan Urbachs catalogus 'Early Netherlandish Painting in Budapest' (2 volumes), waarin de collectie van het Szépművészeti Múzeum behandeld wordt. Doctor Urbach is al sinds de jaren 1960 conservator van de collecties Vroegduitse en Vlaamse schilderkunst in het...
Intendant voor project ‘Vlaamse meesters’
Toerisme Vlaanderen is op zoek naar een intendant voor het project 'Vlaamse Meesters'. Men zoekt een inspirerende communicator die sterke (internationale) samenwerkingsverbanden op touw zet tussen de verschillende betrokken partijen. De intendant heeft een uitgebreid cultureel netwerk. Hij moet de (internationale) culturele sector overtuigen en enthousiasmeren. Het project Vlaamse Meesters moet...
Lancelot Blondeel, Legende van de Heilige Joris, Groeningemuseum, Brugge.
De tentoonstelling 'De verering van Sint Joris' toont, vertrekkend vanuit een verduidelijkende dialoog tussen de kunstwerken en hun historische context, op welke manier de iconografie van Sint Joris en de draak altijd een sterke motor is geweest voor de Europese verbeelding. Een selectie van werken (schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, miniaturen) verbeeldt hoe de heilige op verschillende...
Henri Dobbelaere, Memling schildert het Ursulaschrijn, Stedelijke Musea Kortrijk
Zes schilderijen uit de collectie van het Groeningemuseum, aangevuld met een aantal bruiklenen uit binnen- en buitenland, zetten de stilistische en thematische fascinatie voor de Vlaamse primitieven in de 19e eeuw in de kijker. De romantische belangstelling voor de oud-Vlaamse schilderkunst kaderde in een algemene context van een gotisch reveil dat zich doorheen Europa verspreidde. In onze regio...
K. F. Schinkel, Middeleeuwse stad aan een rivier, Staatliche Museen zu Berlin.
Lezing 'De herontdekking van de Vlaamse primitieven en het ontstaan van de kunstmusea' door Till-Holger Borchert (directeur Musea Brugge) De herontdekking van de Vlaamse primitieven aan het begin van de 19e eeuw is onlosmakelijk gekoppeld aan het tentoonstellen van de 15e-eeuwse schilderkunst in de musea. Deze voordracht belicht de historische evolutie van de collectievorming rond de Vlaamse...
Expo 'Mystieke Muziek' in Caermersklooster
In de expo ‘Mystieke Muziek' in het Caermersklooster in Gent wordt dieper ingegaan op de muziek in het ‘Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck. Een expo over het lied van de engelen, hemelse klanken, en mystieke muziek. Twee panelen van de gebroeders Van Eyck laten figuren zien die zowel engelachtig als menselijk zijn. Op het paneel links, tussen Adam en Maria in, staan zangers bij een lezenaar met...
Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw
Restaurateur Griet Steyaert publiceerde onlangs in the Burlington Magazine een nieuwe hypothese over de oorspronkelijke ophanging van Het Lam Gods. Daarin stelt ze voor dat het meesterwerk er destijds behoorlijk anders zou uitgezien hebben dan wij vandaag gewoon zijn. Ter gelegenheid van de restauratie van het Lam Gods in het MSK komt ze naar Gent, om haar onderzoek en haar hypothese uitgebreid...