Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Expo over Albrecht Bouts

Vanaf 9 maart is de expo Blut und Tränen. Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion in het Suermondt-Ludwig Museum in Aken te zien. De expo was vorig najaar al te zien in het Musée national d'histoire et d'art Luxembourg. Hiervoor werd samengewerkt met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) in Brussel.

De Leuvense schilder Albrecht Bouts (1451/55-1549) was de zoon van Dieric Bouts (1410/20-1475), een wereldbekende Vlaamse primitief. In 1475 nam hij het atelier van zijn vader over tot aan zijn dood in 1549. Albrecht was gespecialiseerd in contemplatieve portretten van Christus, de Maagd Maria en Johannes de Doper. Via de beweging van de Devotio Moderna werden gelovigen aangemoedigd om in de privésfeer te bidden voor devotionele beelden. Om tegemoet te komen aan de vraag, breidde Bouts zijn atelier gevoelig uit en vervaardigde grote aantallen van dit soort van werken. Sommige zijn gebaseerd op prototypes van Dieric Bouts, maar een substantieel aantal werd door Albrecht zelf geconcipieerd. 

Naast werken van Bouts en zijn atelier worden in Aken ook voorbeelden uit andere historische kunstcentra zoals Brugge en Brussel gepresenteerd om een breed tijdsbeeld te schetsen. Het gaat onder andere om werken van Hans Memling en Colijn de Coter, maar ook sculpturen die qua thematiek verwant zijn met Bouts' kunst worden getoond. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen leende Albrecht Bouts' Man van Smarten uit voor deze tentoonstelling. Het Groeningemuseum in Brugge leende twee werken uit: Vera Icon (zeventiende-eeuwse kopie naar Jan van Eyck) en de diptiek Mater Dolorosa en Man van Smarten, toegeschreven aan Simon Marmion.

Verder duidt de video Study for Emergence (2002) van de hedendaagse kunstenaar Bill Viola (1951) de actualiteitswaarde van het thema van de Passie.

Expo Blut und Tränen. Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion
Waar: Suermondt-Ludwig Museum Aken
Wanneer: 9 maart - 11 juni

(Nieuwsbericht 2 maart 2017)