Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Zoeken

Calvarieberg

wellicht kopie naar een verloren origineel

Heilige Ambrosius van Milaan weigert keizer Theodosius de toegang tot de kerk

De heilige, gekleed als abt en met een stok in de rechterhand, belet Keizer Otto een kerk binnen te treden.

Calvarieberg

De goede en de slechte moordenaar zijn vastgebonden op twee afgeknotte bomen. De lichamen zijn erg realistisch weergegeven. Op de grond treuren Maria en Johannes, de lievelingsapostel van Christus.

Man met Romeinse munt

Deze man van middelbare leeftijd is in driekwart naar rechts afgebeeld. Hij draagt een zwart gewaad, dat aan de hals met een veter is dichtgestrikt.

Ecce homo

...

Christus aan het kruis met Maria en schenker

Latijnse inscripties: Consummatum est/Ecce redem(p)toris signacula mortis amoris/Ecce et p(ecca)toris distructi signa timoris/Ecrune qua(m) pon(m) sima tibi sume coram/Tu michi comiste que mo(n)stro d

Marteling van de heilige Hippolytus

Vermoedelijk voltooit Hugo Van der Goes de door Dieric Bouts onvoltooide 'Marteling van de heilige Hippolytus'. Op het linkerluik schildert Van der Goes de stichterportretten van het echtpaar.

Tronende Madonna met de heiligen Lukas en Eligius

Inscripties: '1545' op het medaillon in de bekroning en ‘LAB’ met troffel op het medaillon links van de troon.

Mater Dolorosa

Vrije kopie naar Lucas-Madonna in de Ara Coeli in Rome Gemonogrammeerd JVE [?] (mogelijk later toegevoegd) Opschrift (herschilderd rondom originele lijst) DOLEO SVPER TE IHESV FILI MI AMABILIS SVP