Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

De gebroeders Van Eyck en actuele kunst

Kris Martin, Altar, 2014. ©Kris Martin/ Foto : Arne Deboosere/Toerisme Oostende.

De Belgische conceptuele kunstenaar Kris Martin (1972) vervaardigde een metalen frame dat exact de vorm van de lijsten van het veelluik De Aanbidding van het Lam Gods (1432) van de gebroeders Van Eyck nabootst. Altar is een leeg frame dat opgesteld staat op het strand van Oostende en dat de bezoeker uitnodigt om door het ‘raam' een blik te werpen op de zee. Martin zegt: ‘Dit is een open venster, een venster op de zee in dit geval. De kadrage verandert naarmate je dichtbij of veraf staat. Het creëert een soort van tableau vivant. Het is eeuwig wisselend, de kleuren zijn altijd anders, want de zee is altijd anders: woest en onvoorspelbaar.' Martin brengt met simpele ingrepen nieuw leven in oude zaken, objecten die hij zich toe-eigent. Zijn werk is poëtisch en contemplatief en herinnert ons aan de kortstondigheid en vergankelijkheid van het menselijke bestaan.

Martin ontwierp Altar op vraag van Jan Hoet voor de expo De Zee. Hoet was de curator van Documenta IX en de oprichter van het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent). De grote lijnen voor De Zee werden in 2013 door Jan Hoet uitgetekend, in nauwe samenwerking met co-curator Phillip Van den Bossche. De Zee zou Hoets laatste tentoonstelling worden. Hoet overleed begin 2014. Men zette het werk aan de expo verder en doopte die om tot De Zee - salut d'honneur Jan Hoet.

Met een werk dat refereert aan het Lam Gods wil Kris Martin nog eens extra de nadruk leggen op de voorliefde van Jan Hoet voor dit meesterwerk. Ook verwijst hij hiermee indirect naar de tentoonstelling Sint-Jan, die in 2012 door Jan Hoet in de Gentse Sint-Baafskathedraal werd gehouden. Martin was een van de initiatiefnemers van dit evenement.

Het Lams Gods (Sint-Baafskathedraal) wordt heden gerestaureerd in het Museum voor Schone Kunsten Gent. 

Expo De Zee - salut d'honneur Jan Hoet
Tot 19 april 2015
Mu.ZEE
Restauratie Lam Gods

(Nieuwsbericht 24 oktober 2014)