Restauratie Lam Gods

Logo Lam Gods

Op dinsdag 2 oktober is het zover, dan gaat de restauratie- en conservatiecampagne van De aanbidding van het Lam Gods, het chef-d'oeuvre van de Gebroeders van Eyck uit 1432, van start. De werkzaamheden zullen 5 jaar beslaan en worden opgedeeld in drie fasen, waarbij steeds één derde van de panelen zal worden verplaatst naar het restauratieatelier in het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK). Twee derde van het altaarstuk blijft in de Sint-Baafskathedraal. De restauratie- en conservatiecampagne is in handen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel.

De werkzaamheden in het restauratieatelier in het MSK zijn te volgen van achter een glazen wand. Voor duiding en wisselende thematische tentoonstellingen kan de geïnteresseerde in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster terecht. In de eerste wisseltentoonstelling gaat men na wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe opstelling van de gerestaureerde polyptiek.

Gefaseerd programma

De eerste panelen zijn inmiddels van de Sint-Baafskathedraal naar het Museum voor Schone Kunsten getransporteerd. De restauratie zal gefaseerd aangepakt worden. Men begint met de buitenluiken, met onder andere de Annunciatie en de opdrachtgevers Joos Vijd en Elisabeth Borluut. Men maakt komaf met de sterk vergeelde vernislaag en onderzoekt de hechting van de picturale laag.

Timing:

Fase 1: september 2012 - oktober 2014

Buitenkant, zijpanelen nrs. XIII t/m XX

Paneel XIII: De Aartsengel Gabriël en de profeet Zacharias
Paneel XIV: Zicht op een stad en de Sybille van Erithrea / keerzijde = Paneel I: Adam en
Offer van Kaïn en Abel
Paneel XV: Interieur en de Sybille van Cuma / keerzijde = Paneel VII: Eva en Moord van
Kaïn op Abel
Paneel XVI: De Maagd van de Annunciatie en de profeet Micha
Paneel XVII: Joos Vijd
Paneel XVIII: Johannes De Doper in Grisaille
Paneel XIX: Johannes de Evangelist in Grisaille
Paneel XX: Elisabeth Borluut

Fase 2: oktober 2014 - april 2016

Binnenkant, bovenste rij panelen nrs. I t/m VII

Paneel I: Adam en Offer van Kaïn en Abel / keerzijde XIV: Zicht op een stad en de
Sybille van Erithrea
Paneel II: De zingende Engelen
Paneel III: Tronende Heilige Maagd
Paneel IV: Tronende Godheid
Paneel V: Tronende Johannes de Doper
Paneel VI: De Musicerende Engelen
Paneel VII: Eva en Moord van Kaïn op Abel / keerzijde = Paneel XV: Interieur en de
Sybille van Cuma

Fase 3: april 2016 - oktober 2017

Binnenkant, onderste rij panelen, nrs. IX t/m XII

Paneel VIII: De Rechtvaardige Rechters (Jef Van der Veken, 1939-1951)
Paneel IX: De Ridders van Christus
Paneel X: De aanbidding van het Lam
Paneel XI: De Heremieten
Paneel XII: De Pelgrims

Team

Het team van conservatoren en restaurateurs werkt samen met een adviserend comité en met een aantal internationale experten. Ook de UGent is sinds kort betrokken als partner bij de restauratie, het onderzoekswerk en de publiekswerking.

Deelnemende instellingen, organisaties en partners:

• De Provincie Oost-Vlaanderen neemt de publiekswerking voor haar rekening onder meer via haar Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in de wijk Patershol in Gent.
• De Stad Gent staat in voor de locatie van de conservatie- en restauratiecampagne in het Museum voor Schone Kunsten (MSK)
• Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) staat in voor de uitvoering van de behandeling. Het team van conservatoren en restauratoren werkt hiervoor samen met een adviserend comité en met een aantal internationale werkgroepen rond diverse aspecten van de behandeling, zoals deze van de verflaag, van de panelen en de lijsten, van het klimaat en van de kunsthistorische context.
• De kerkfabriek is de opdrachtgever die Het Lam Gods beheert en die zetelt in het adviserend comité, samen met experten en vertegenwoordigers van de verschillende betrokken beleidsniveaus.
• De Universiteit Gent biedt wetenschappelijke begeleiding bij de restauratie en de publiekswerking.
• Het Fonds Inbev-Baillet Latour sponsort voor 20% van het restauratiebedrag.
• De Vlaamse overheid, meer bepaald de ministers Geert Bourgeois (onroerend erfgoed) en Joke Schauvliege (cultuur), financiert voor 80 % de restauratiewerken.

Meer info: MSK

KIK

Caermersklooster

Website Closer to Van Eyck