Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Summer Course

The Age of van Eyck in Context
Summer Course for the Study of the Arts in Flanders (Editie 1, 21 juni - 1 juli 2015)

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders

Het doel van de summer course is jaarlijks een selecte, hooggekwalificeerde groep van maximaal 18 jonge binnen- en buitenlandse onderzoekers naar Vlaanderen te halen en een intensief 10-daags programma van lezingen, discussies, en bezoeken (rond een specifiek thema van de 

Vlaamse kunst) aan te bieden. Het thema zal elk jaar wisselen, met telkens een focus op een andere kunsthistorische periode.

Via de summer course krijgen deelnemers een duidelijk inzicht in de Vlaamse kunstcollecties uit de bestudeerde periode, in de beschikbare en gepaste onderzoekmethodes, het onderzoeksveld en de noden op onderzoeksvlak. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. In dat opzicht is de discussie na elke lezing zeer belangrijk.

De eerste editie van de summer course zal plaatsvinden van 21 juni tot en met 1 juli 2015. Het thema is The age of Van Eyck in context. Inhoudelijk wordt deze editie van de summer course door het Groeningemuseum in Brugge en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden gedragen. De activiteiten zullen afwisselend in Brugge, Gent en Brussel plaatsvinden. De voertaal van de summer course is Engels.

Kandidaten staan aan het begin van een academische carrière, zijn in het bezit van een masterdiploma of zijn doctoraatsstudent, en zijn gespecialiseerd in de 15e-eeuwse kunst uit de Bourgondische Nederlanden. De kandidaten kunnen discussies in het Engels op academisch niveau volgen en voeren.

Editie 2 is gewijd aan de barok in de Zuidelijke Nederlanden, met een focus op Peter Paul Rubens. The age of Rubens in context wordt inhoudelijk gedragen door het Rubenianum en het Koninklijk Museum voor SChone Kunsten in Antwerpen. De tweede editie vindt plaats eind juni 2016.

Inschrijvingsgeld en beurzen

Met de steun van de Vlaamse overheid bedraagt het inschrijvingsgeld voor de Summer Course 900 euro per persoon. In de inschrijving zijn inbegrepen: het volledige 10-daagse programma, 10 overnachtingen in een eenpersoonskamer in hotels in Brugge, Gent en Brussel, het transport tijdens de Summer Course, toegangstickets, 2 recepties, 5 lunches en 5 diners. Het transport van en naar België, 4 lunches en 4 diners worden niet gedekt door het inschrijvingsgeld.

Voor studenten voor wie het inschrijvingsgeld financieel moeilijk haalbaar is, maakten de organisatoren van de Summer Course in samenwerking met de Vlaamse overheid geld voor 2 beurzen vrij. Idealiter worden de beurzen uitgereikt aan één Europese en één niet-Europese deelnemer. In plaats van 900 euro betaalt men 450 euro. Kandidaten moeten naast hun curriculum en motivatiebrief het aanvraagformulier mailen.

Dankzij de genereuze steun van het History of Art Grants Program van de Samuel H. Kress Foundation kunnen 2 studenten uit de VS een beurs krijgen die zowel de inschrijving als het vliegtuigticket van en naar de VS dekt. Kandidaten moeten naast hun curriculum en motivatiebrief een document met hun financiële situatie en een aanbevelingsbrief mailen. Kandidaten zullen begin december op de hoogte gebracht worden.

Sollicitatie en programma

U kan niet langer solliciteren voor de Summer Course.

Raadpleeg het programma van de Summer Course

Sociale media en partners

Bekijk dit videoverslag om een impressie van de eerste succesvolle editie te krijgen:

Bekijk onze pagina op Facebook.

De summer course is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie vzw, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge, de Universiteit Gent, Illuminare - Centre for the Study of Medieval Art (KU Leuven), het Rubenianum, het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) (content partner).

Met de steun van de Vlaamse overheid

Samuel H. Kress Foundation