Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden

Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden

Het Vlaams onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden is een initiatief van het Brugse Groeningemuseum en de Vlaamse Kunstcollectie vzw en werd in 2010 opgericht. Sinds 2015 valt het Vlaams onderzoekscentrum onder het Kenniscentrum vzw van de Stad Brugge. Het Vlaams onderzoekscentum heeft als doel het onderzoek naar de kunst van de 15e- en 16e-eeuwse Bourgondische Nederlanden internationaal te stimuleren en profileren. Het onderzoekscentrum wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, in het kader van het cultureel erfgoeddecreet ten gevolge de erkenning van het Groeningemuseum als museum ingedeeld op het Vlaams niveau.

Het Vlaams onderzoekscentrum is sinds 2013 samen met de museumbibliotheek van Musea Brugge ondergebracht in de gebouwen van de school Sint-Andreas aan de Garenmarkt te Brugge. Het centrum is toegankelijk voor het publiek op afspraak.

Kerntaken: Initiëren, faciliteren, stimuleren en profileren van onderzoek met betrekking tot de kunst uit de Bourgondische Nederlanden.

De bibliotheek van het centrum fungeert in de eerste plaats als een referentiebibliotheek. Deze referentiebibliotheek wordt permanent uitgebreid met werken over de Vlaamse primitieven. De focus ligt op werken aanwezig in de Brugse musea, kerken en de zusterinstellingen binnen de Vlaamse Kunstcollectie vzw en hun bredere Europese kunsthistorische context. Ook naslagwerken over conservatie, restauratie, en materiaal-technisch onderzoek en wetenschappelijke tijdschriften gerelateerd aan 15e- en 16e-eeuwse kunst worden verzameld.

Het onderzoekscentrum is, samen met de bibliotheek, een studieplek voor museummedewerkers, onderzoekers, vakspecialisten en het geïnteresseerde publiek. Verder streeft het onderzoekscentrum ernaar zich te onderscheiden als vooraanstaand centrum op het gebied van disseminatie en uitwisseling van kunsthistorische kennis met betrekking tot de Bourgondische kunst van de 15e en 16e eeuw. Het centrum organiseert en participeert in lezingen, colloquia, publicaties, en academische vorming. De jaarlijkse lezingenreeks "Lezingen van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden" (gestart in het najaar van 2012) brengt experts naar Brugge om hun recente onderzoeksprojecten voor te stellen.

Het Vlaams onderzoekscentrum speelt een belangrijke rol in de academische en professionele vorming van jonge kunsthistorici. De Musea Brugge Research School is een nieuwe initiatief waarbij jonge kunsthistorici tweemaal drie volle dagen in Brugge doorbrengen en intensief de werken en de collecties bestuderen onder academische begeleiding van de wetenschappelijke medewerkers en gastdocenten.

Verder ontwikkelde het onderzoekscentrum samen met de Vlaamse Kunstcollectie, de partnermusea in Gent en Antwerpen, het Rubenianum in Antwerpen en de afdelingen kunstgeschiedenis van de universiteiten van Gent en Leuven een 10-daagse intensieve Summer Course for the study of the Arts in Flanders over de kunst van de 15e, 16e, en 17e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. De eerste editie "The Age of Van Eyck in Context" gaat door tijdens de zomer van 2015. De tweede editie richt zich op Rubens en de barok.

Het Onderzoekscentrum reikt research grants uit aan jonge, gemotiveerde onderzoekers uit binnen- en buitenland die specifiek onderzoek naar werk(en) uit de collecties willen doen. Verder wordt er jaarlijks financiële steun verleend aan een relevante publicatie die een voorname bijdrage levert aan het onderzoekveld.
Het Onderzoekscentrum draagt de verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke juistheid van de informatie op de website Vlaamse primitieven. Een online museum van de Vlaamse Kunstcollectie vzw. Het Onderzoekscentrum wordt gestuurd door een wetenschappelijke adviesraad van nationale en internationale specialisten.

Praktisch:

Het onderzoekscentrum en de bibliotheek zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Waar: Garenmarkt 8, 8000 Brugge
Openingsuren: Gelieve het Vlaams onderzoekscentrum te contacteren voor een afspraak. Contact: museumbibliotheek@brugge.be of 050/448784
Verantwoordelijken: Vanessa Paumen, Coördinator Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden.
Till-Holger Borchert, Directeur Musea Brugge
Coördinator: Vanessa Paumen
Contact: Vanessa.paumen@brugge.be
Telefoon: 0032 50 44 87 65