Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Onderzoekscentra

Onderzoek naar een specifieke periode in de kunstgeschiedenis, zoals bijvoorbeeld de kunst van de Bourgondische Nederlanden in de vijftiende en de vroege zestiende eeuw, vraagt om specialistische kennis. Een voorwaarde voor dergelijk onderzoek is het samenbrengen van expertise en experten uit vaak verschillende disciplines (kunsthistorische stijlkritiek, natuurwetenschappelijk onderzoek, restauratiewezen, archivistiek, ...). Op die manier ontstaan kleine en grote onderzoekscentra die zich toespitsen op een specifieke periode, afgebakend in temporele en geografische zin. Een dergelijk onderzoekscentrum verzamelt permanent kennis en voert actief onderzoek uit.

België kent twee niet-universitaire onderzoekscentra die gespecialiseerd zijn in de Vlaamse primitieven  In deze rubriek stellen we u het Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden, verbonden aan het Brugse Groeningemuseum, en het federale Studiecentrum Vlaamse primitieven, verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) in Brussel, voor.