Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Summer Course

Summer Course

Jaarlijks brengt de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders een selecte, hooggekwalificeerde groep van maximaal 18 jonge binnen- en buitenlandse onderzoekers naar Vlaanderen. Ze krijgen een intensief elfdaags programma aangeboden met lezingen, discussies en bezoeken rond een specifieke kunsthistorische periode. De Summer Course geeft deelnemers een duidelijk inzicht in de Vlaamse kunstcollecties uit de bestudeerde periode en in de actuele staat van het onderzoek rond het thema. 

Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma of zijn doctoraatsstudent, junior conservator of restaurator en zijn gespecialiseerd in de specifieke kunsthistorische periode waarop de Summer Course focust. Het masterdiploma werd maximaal 10 jaar geleden behaald.

Sinds de start in 2014 werden vier edities georganiseerd: The Age of Van Eyck in Context (2015), The Age of Rubens in Context (2016), Medieval and Renaissance Sculpture in the Low Countries (2017) en Belgian Fin de Siècle 1880-1914 (2018). In 2019 is het thema van de Summer Course The Age of Bruegel in Context.

Komende edities:
2020: The Age of Van Eyck in Context
2021: The Age of Rubens in Context
2022: Medieval and Renaissance Sculpture in the Low Countries
2023: Belgian fin de siècle 1880-1914
2024: The Age of Bruegel in Context

De Summer Course for the Study of the Arts in Flanders is een initiatief van het Museum voor Schone Kunsten Gent, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Mu.ZEE Oostende, Musea Brugge, Museum M - Leuven, de Universiteit Gent, de KU Leuven, het Rubenianum, het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en de Vlaamse Kunstcollectie. Daarnaast zijn er elk jaar structurele inhoudelijke partners betrokken.

Meer informatie
youtube.com
facebook.com

Contact
An Seurinck