Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Portret van een man

Kunstenaar: 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Biografie: 

Oostsanen (Oostzaan) 1450/ 1470 - Amsterdam 1533

Materiaal: 
hout
Afmetingen: 
24 cm x 35 cm
Inventarisnummer: 
559
Museum:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Categorie:
Categorie C: Noordelijke Nederlanden
Subcategory:
16e eeuw Portretten
Trefwoord:
Portretten

Twee wapens in het bovengedeelte van het stukje: het eerste, keel met zilveren band, boven welke 3 lelies, 2 boven 1 en onder welke 3 andere op één rij; het andere keel met gouden M. daarboven een gouden kroon en een gouden ster links en rechts.
Op de lijst vroeger A° DNJ 1514 a° etatis 75 (opschrift thans verdwenen).
Het eerste van de twee wapens is, volgens de kataloog van 1849, dat van de familie Borre-van Amerongen; het tweede dan van de van Neck's. Volgens de kataloog van 1874 is het leliewapen wel dat van de eerstgemelde familie; het andere wordt echter niet meer verklaard.
Deze laatste kataloog kende, evenals die in 1849, het stuk toe aan een Holl. meester uit de XVIe eeuw. Op achterkant ingebrand: 1527 en met inkt: Philip Melanchton. Door L. Scheibler eerst aan Jacob Cornelisz. teruggegeven (Kgl. Preuss. Kunstsamml. III, 1, blz. 20).