Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Job-triptiek

Kunstenaar: 
navolger van Jheronimus Bosch
Biografie: 

's-Hertogenbosch 1450 - 's-Hertogenbosch 1516

Datering: 
1500 - 1524
Materiaal: 
olieverf op paneel
Afmetingen: 
132 cm x 98.3 cm
Inventarisnummer: 
0000.GRO0209.I
Museum:
Groeningemuseum Brugge
Categorie:
Categorie A: Vlaamse primitieven
Subcategory:
16e eeuw Heiligen Oude Testamenten
Trefwoord:
Religieuze voorstellingen
Formaat:
Drieluiken

Het drieluik is gewijd aan drie heiligen die, ondanks de aanvallen en verleidingen van de duivel, zich volledig hebben onthecht van de aardse geneugten. Het middenpaneel toont de beproeving van Job. Het oud-testamentische boek Job verhaalt hoe God de duivel uitdaagde Jobs geduld op de proef te stellen door hem onder de zwaarste tegenslagen te doen lijden. Op het paneel zit Job in zijn tot puin herschapen paleis, berustend in zijn lijden.
Het linkerluik stelt de verzoeking van de heilige Antonius voor. Door gebed poogt de kluizenaar de aanvallen van de demonen en monsters af te weren. Op het rechterluik kastijdt de heilige Hiëronymus zichzelf met een steen voor een kruisbeeld als boetedoening. Hij draagt, zoals gewoonlijk, een kardinaalsgewaad.
De buitenzijde van het luiken dragen elk twee wapenschilden: links van de families Van de Voorde en Maes uit Antwerpen; rechts van de families Haro uit Spanje en Pijnappels uit 's Hertogenbosch.