Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

De Zeven Sacramenten

Kunstenaar: 
Rogier van der Weyden
Datering: 
1440 - 1445
Materiaal: 
hout
Afmetingen: 
223 cm x 200 cm
Inventarisnummer: 
393-395
Museum:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Categorie:
Categorie A: Vlaamse primitieven
Subcategory:
15e eeuw Kruisigingen
Trefwoord:
Religieuze voorstellingen
Formaat:
Drieluiken

Dit werk beeldt de zeven sacramenten uit, gerangschikt rond een calvarie die hier gesitueerd wordt in de middenbeuk van een gotische kerk. Boven elk sacrament zweeft een engel met een banderol in de handen. In de achtergrond van het middenpaneel houdt een priester een hostie op tijdens de consecratie, waardoor het offer van Christus herhaald wordt. Op het linkerpaneel worden het doopsel, het vormsel en de biecht uitgebeeld. Het rechterpaneel toont de priesterwijding, het huwelijk en de ziekenzalving.
De personen op het middenpaneel zijn groter dan die op de zijpanelen: ze zijn belangrijker en van een andere orde. Hun kleurige gewaden richten de aandacht op de voet van het kruis. Als tegenstelling kan men twee bedelaars onderscheiden tussen de zuilen.
In de bovenhoeken van de gouden imitatielijsten staan wapenschilden: rechts dat van de stad Doornik en links dat van de Doornikse bisschop Jean Chevrot. Vermoedelijk wordt hij geprotretteerd in de bisschop die het vormsel toedient. Meer dan waarschijnlijk was hij ook de besteller van het stuk. Het is echter niet duidelijk voor welke locatie het schilderij bestemd was.