Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Museum voor Schone Kunsten Gent

                            Exterieur Museum voor Schone Kunsten Gent

De collectie Vlaamse primitieven in de verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Gent kwam grotendeels tot stand onder impuls van De Vrienden van het Museum. Deze vriendenvereniging, opgericht in 1897, slaagde er al voor de Eerste Wereldoorlog in om een aantal bijzonder kwaliteitsvolle panelen te verwerven. De Gentse kunstcriticus en professor Georges Hulin de Loo, ondervoorzitter van de vriendenvereniging, speelde een doorslaggevende rol bij veel van deze aankopen. Het betreft voornamelijk religieuze werken uit de Zuidelijke Nederlanden. De verzamelaar Fernand Scribe van zijn kant, een Gentse mecenas en de stichter van de vereniging, had een eclectische smaak waarin de middeleeuwse kunst goed vertegenwoordigd was. Het legaat dat hij in 1913 aan het museum naliet bevat onder meer enkele laatgotische beeldhouwwerken uit de tijd van de Vlaamse primitieven. De collectie Vlaamse primitieven omvat slechts in enkele gevallen schilderijen afkomstig uit oude Gentse verzamelingen en bedehuizen. Doorgaans werden de kunstwerken in de kunsthandel verworven. Vanaf het interbellum werd deze collectie met betekenisvolle werken aangevuld.

Monique Tahon