Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Collectievorming

Een van de kerntaken van musea is niet alleen het behouden en beheren van de collecties, maar ook het verzamelen ervan. Dat dit geen sinecure is, laat zich raden. De beschikbare middelen zijn vaak ontoereikend om op de kunstmarkt te kunnen meespelen. Niettemin bouwden het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten Gent en het Groeningemuseum Brugge   een stevige collectie Vlaamse primitieven op. Hetzelfde geldt voor de partnermusea: : M Leuven, Memling in Sint-Jan-Hospitaalmuseum, Museum Mayer van den Bergh, Sint-Salvatorskathedraal Brugge en Sint-Baafskathedraal Gent.

Wakkere conservatoren slaagden erin, met hulp van gulle schenkers, vriendenverenigingen en de stedelijke en Vlaamse overheden, hun collecties uit te bouwen. Per museum kunt u lezen hoe dat gebeurde.