Closer to Van Eyck

De urgente conservatiebehandeling van het Lam Gods in de Gentse Sint-Baafskathedraal werd in oktober 2010 afgerond. Ze vormde een unieke gelegenheid om Van Eycks materiaalgebruik en schildertechniek grondig te documenteren en om de bewaartoestand van het meesterwerk in kaart te brengen. Wetenschappelijke documentatiemethodes zoals hoge resolutie macrofotografie bij zichtbaar en infraroodlicht, infraroodreflectografie, röntgenfotografie en dendrochronologie hebben nieuwe informatie opgeleverd over de ondertekening, de opbouw van de verflagen en talloze andere materiaal-technische aspecten van het Lam Gods.

Op initiatief van de Getty Foundation, hoofdsponsor van dit onderzoeksproject, is er voor geopteerd om de resultaten via de website Closer to van Eyck: Rediscovering the Ghent Altarpiece ter beschikking te stellen van specialisten én het grote publiek. De website is een samenwerking van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), Lukasweb en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Link: Closer to Van Eyck