Symposium Flandes by Substitution. Copies of Flemish Masters in the Hispanic World (1500-1700)

Op 9 en 10 februari 2017 vindt een symposium plaats over Spaanse zestiende- en zeventiende-eeuwse kopieën van Vlaamse meesters. Het symposium vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) in samenwerking met het Spaanse nationale research project COPIMONARCH. La copia pictórica en la Monarquía Hispánica, siglos XVI-XVIII (Universidad de Granada)

Het artistieke erfgoed van de regio's die ooit deel uitmaakten van het Spaanse rijk bevat veel zestiende- en zeventiende-eeuwse kopieën naar Vlaamse meesters. Het merendeel bleef onderbelicht, ook al zijn ze een waardevolle bron voor de studie van de invloed van de Zuidelijke Nederlanden op de Spaanse en Latijns-Amerikaanse kunst en samenleving van die tijd. De studie van deze kopieën werpt licht op de verspreiding van artistieke modellen, stilistische trends en de dynamiek van de kunstmarkt en de verzamelpraktijk. Deze kopieën zijn getuigen van de politieke, commerciële en culturele banden tussen Spanje en de Zuidelijke Nederlanden.

Tijdens het symposium wordt aandacht geschonken aan het fenomeen van de kopie vanuit verschillende invalshoeken, gaande van atelierpraktijken tot het verzamelen, de verkoop en het mecenaat. Er zijn voordrachten over specifieke werken, maar speciale aandacht gaat naar de stuwende krachten achter de export, zoals de kunstenaars, de collectioneurs en de handelaars. Zowel culturele, religieuze, politieke als socio-economische impulsen werpen nieuw licht op de rijkgeschakeerde artistieke impact van de Zuidelijke Nederlanden op Spanje.

Flandes by Substitution. Copies of Flemish Masters in the Hispanic World (1500-1700)
Waar: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel
Wanneer: 9 en 10 februari
Website

(Nieuwsbericht 1 februari 2017)