Stad Brugge verwerft manuscript ‘La Pénitence d’Adam’ van Colard Mansion

Met middelen van het Museaal Collectiefonds koopt Brugge het handschrift La Pénitence d'Adam van Colard Mansion aan. Het manuscript was dit voorjaar te zien op de tentoonstelling 'Haute Lecture by Colard Mansion', een samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek en Musea Brugge. Het werk werd gekocht bij 'Les Enliminures' in Chicago.

Uniek Brugs manuscript

Colard Mansion was één van de belangrijkste boekenondernemers in het laatmiddeleeuwse Brugge. Hij werkte onder meer in opdracht van de Bourgondische hertogen, vervaardigde luxueuze manuscripten en experimenteerde tegelijkertijd met gloednieuwe druktechnieken. Dit handschrift is een Franse vertaling van de apocriefe 'Vitae Adae et Evae'. Het werd gemaakt voor Lodewijk van Gruuthuse, raadsheer van Filips De Goede en één van de belangrijkste bibliofielen uit de Bourgondische periode. Het vertelt het levensverhaal van Adam en Eva nadat ze uit het Paradijs werden verdreven. Er zijn maar drie middeleeuwse manuscripten van deze tekst bewaard. Twee bevinden zich in de Bibliothèque nationale in Parijs, het derde in een privéverzameling. Het is dit laatste exemplaar dat aangekocht werd. De uitzonderlijk hoge kwaliteit van de kalligrafie zou erop kunnen wijzen dat deze tekst door Colard Mansion zelf werd geschreven.

Vernieuwde Gruuthusemuseum

De nieuwe aanwinst zal vanaf 24 mei 2019 worden gepresenteerd in het vernieuwde Gruuthusemuseum. Het compleet gerestaureerde monument krijgt een nieuwe opstelling waarbij de rijke Gruuthusecollectie, samen met objecten uit andere Brugse erfgoedcollecties, getoond zullen worden in de context van vijfhonderd jaar geschiedenis van Brugge. 

Meer informatie
visitbruges.be

(Nieuwsbericht 14 september 2018)