Nieuwe Vlaamse primitief voor Musea Brugge

In Brugge werd groen licht gegeven voor de aankoop van een zeldzaam paneelschilderij van een navolger van Jan van Eyck. Deze aanwinst betekent, net zoals de aankoop van de 'Heilige Veronica' van de Brugse Meester van de Ursulalegende eerder dit jaar, opnieuw een belangrijke versterking van de kerncollectie Vlaamse Primitieven van de Brugse musea. 

Tot nu toe was het paneel in particulier bezit in het Verenigd Koninkrijk. De vroegst bekende eigenaar was Lucien Bonaparte, de broer van Napoleon, die het schilderij in 1816 verkocht.

Het op paneel geschilderd werk stelt de tronende Maria met kind in een binnenkamer voor. Vermoedelijk versierde het schilderij een klein altaar dat diende voor privé-devotie.

Het schilderij kan rechtstreeks gelinkt worden aan de werkplaats van Jan van Eyck. De anonieme schilder baseerde zijn compositie op elementen van telkens verschillende werken van Jan van Eyck en diens atelier, waaruit men moet concluderen dat hij minstens toegang had tot werkplaatstekeningen van de Brugse meester, en dat hij vermoedelijk zelfs een tijdje in diens werkplaats in Brugge verbleef. Later deze zomer zal op deze website een webpublicatie worden gepubliceerd die de banden tussen de nieuwe aanwinst en het oeuvre van Jan van Eyck illustreert.

Het dendrochronologisch onderzoek van de houten drager toonde aan dat de oudste jaarring van het eiken paneel van 1387 dateert en dat het vanaf het tweede decennium van de vijftiende eeuw beschilderd kon worden, tijdens het leven van Van Eyck of kort na diens overlijden in 1441.

Het schilderij wordt in de komende maanden verder onderzocht en zal in het voorjaar van 2020 deel uitmaken van de focustentoonstelling 'Jan van Eyck in Brugge' in het Groeningemuseum.

Meer informatie
museabrugge.be

Beeld: Anoniem navolger/medewerker van Jan van Eyck, Madonna met kind, c. 1450, Olieverf op paneel, 50,8 x 60,5 cm, Publiek domein, toon je appreciatie. Geef de juiste attributie: 'Musea Brugge | foto Dominique Provost'.

(nieuwsbericht 18 juni 2019)