Lezing door Hanno Wijsman

Verluchte handschriften met volkstalige teksten werden in de late middeleeuwen met name gemaakt voor de adellijke elite. In Vlaanderen nam de bibliofiele mode bij de adel een enorme vlucht rond het hof van de Bourgondische hertogen in de tweede helft van de vijftiende eeuw. In deze tijd zetten zich echter ook verschillende veranderingen door. Sommige leden van de stedelijke elites begonnen de adel na te volgen en ook verluchte handschriften te bestellen. Bovendien werden er vanaf de jaren 1470 voor het eerst ook geïllustreerde boeken gedrukt, waarin de verluchtingen hetzij geheel met de hand werden aangebracht, hetzij werden gedrukt als houtsneden, die al dan niet konden worden ingekleurd.

Hanno Wijsman zal een rijk geïllustreerd beeld schetsen van deze prachtige bibliofiele objecten en het boekenbezit van een aantal, met name Brugse, bezitters specifiek toelichten.

Lezing De boekenminnende elite in laat-middeleeuws Vlaanderen: handschriften en gedrukte boeken
Wanneer: 8 februari 2018, 15u
Waar: Vriendenzaal Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge
Meer info

(Nieuwsbericht 6 februari 2018)