Expo 'De verering van Sint Joris'

De tentoonstelling 'De verering van Sint Joris' toont, vertrekkend vanuit een verduidelijkende dialoog tussen de kunstwerken en hun historische context, op welke manier de iconografie van Sint Joris en de draak altijd een sterke motor is geweest voor de Europese verbeelding. Een selectie van werken (schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, miniaturen) verbeeldt hoe de heilige op verschillende manieren werd voorgesteld. In de expo wordt getoond hoe Sint Joris en de draak door tijdgenoten werden gezien als een voedingsbodem voor de verschillende gevechten van de mens tegen vijandige krachten en, waarschijnlijk belangrijker, van de mens tegen zichzelf in de bevestiging van zijn lotsbestemming.

De verering van Sint Joris kende een aanzienlijk succes en zijn faam reikte tot in alle delen van de Westerse wereld. Hij werd het embleem van landen en gebieden in Europa, zoals Engeland, Portugal, Catalonië en Aragon. Sint Joris is een multi-inzetbare figuur die ook de beschermheilige was van verschillende gildes, allerlei ordes en verschillende Europese steden die onder zijn bescherming werden geplaatst. Daaruit zijn talrijke afbeeldingen ontstaan die bewaard zijn in de grootste Europese collecties, evenals vele verwijzingen in de volkstradities die tot op vandaag immaterieel erfgoed vormen dat ook aan bod komt in deze tentoonstelling. Vier hedendaagse kunstenaars werden uitgenodigd om weer te geven hoe deze mythe nog altijd zijn volle betekenis heeft behouden: David Claerbout, Giuseppe Penone, Luc Tuymans en Angel Vergara Santiago.

Expo 'De verering van Sint Joris. De man, de draak en de dood'
MAC'S - Site Grand Hornu, Boussu
Tot 17 januari 2016
Meer info

‘De verering van Sint Joris' is een coproductie van de Fondation Mons 2015 en de MAC'S, in samenwerking met Musea Brugge.
De curators zijn Laurent Busine en Manfred Sellink (directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen).

(Nieuwsitem 10 november 10 2015)