E-boek Frames and Supports

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) publiceert het gratis e-boek 'Frames and Supports in 15th- and 16th-Century Southern Netherlandish Painting' door Hélène Verougstraete. Voor dit project kan het KIK rekenen op de steun van het Panel Paintings Initiative van The Getty Foundation in Los Angeles, Musea Brugge en het Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden.

'Frames and Supports in 15th- and 16th-Century Southern Netherlandish Painting' is een belangrijke bron voor conservatoren-restaurateurs en wetenschappers die paneelschilderijen van oude meesters bestuderen en behandelen.

De publicatie is een geactualiseerde studie gebaseerd op Verougstraetes doctoraatsverhandeling uit 1989, een Franse uitgave met zwart-wit afbeeldingen. Het nieuwe e-boek werd integraal vertaald naar het Engels en bevat 2000 hoge resolutie kleurenafbeeldingen en schema's die worden gepresenteerd in een doorzoekbare interface met zoomfunctie.

Verougstraetes unieke technische studie vormt de eerste gedetailleerde documentatiebron voor paneelschilderijen uit de Zuidelijke Nederlanden met geïntegreerde lijsten. In de 15e en 16e eeuw was het een courante praktijk om de lijsten en houten dragers als één geheel te vervaardigen, hoewel beide elementen in de loop der tijd vaak werden gescheiden. Dankzij de studie van Verougstraete beschikten wetenschappers en conservatoren-restaurateurs over kostbare informatie als leidraad bij de structurele behandeling van houten dragers van werken uit deze periode en bij de keuze voor historisch gepaste lijsten ter vervanging van de verwijderde en verdwenen exemplaren.

De eerste uitgave was in het Frans en had slechts een beperkte oplage, twee elementen die het boek minder toegankelijk maakten. De nieuwe uitgebreide en vertaalde uitgave, die gratis toegankelijk is voor conservatoren-restaurateurs, wetenschappers en het grote publiek, biedt nog meer inzicht in hoe kunstenaars samenwerkten met schrijnwerkers voor de vervaardiging van panelen voor schilderijen.

Consulteer het boek

(Nieuwsbericht 16 april 2015)