RELIGIE: het leven van Christus

De bijbelse schilderkunst is in de vijftiende eeuw gedomineerd door voorstellingen van het Nieuwe Testament, met vooral scènes uit het leven van Christus. Het leven zelf is opgedeeld in drie stadia: geboorte en kindertijd, het doopsel en het openbare leven en tot slot, de passie.

Scènes met de geboorte en de dood van Christus, met de kruisdood als belangrijkste onderwerp, worden het vaakst afgebeeld. Men beperkt zich niet tot altaarstukken voor kerken. Er worden eveneens scènes besteld met een kleiner formaat dat past bij de burger thuis. Voorstellingen van de Heilige Familie of de Rust tijdens de vlucht naar Egypte lenen zich hiervoor. Het zijn thema's die een voorbeeldfunctie hebben en die niet letterlijk uit het Nieuwe Testament gehaald worden.


Nanny Schrijvers

QT Kunstwerken referenties