Gilbert van Schoonbeke

Kunstenaar: 
Meester van de Jaren Veertig
Biografie: 

werkzaam tussen 1531 en 1561

Datering: 
1544
Materiaal: 
olieverf
Afmetingen: 
45 cm x 60.5 cm x 7 cm
Inventarisnummer: 
696
Museum:
OCMW Antwerpen
Subcategory:
16e eeuw Portretten
Trefwoord:
Portretten

Gillebert van Schoonbeke (°Antwerpen 1519, + aldaar 1556), natuurlijke zoon van de koopman Gilbert de Beaurrieu, genoemd van Schoonbeke, die in 1507 het Antwerps poorterschap verwierf, en van Beatrijs Vander Veken, behoorde tot de allerrijkste inwoners van Antwerpen. Hij trad op als financier, industrieel en, niet in het minst, als speculant in onroerende goederen. Hij kocht uitgestrekte terreinen buiten de stadswallen en ganse huizenblokken in de stad, verkavelde en herverkavelde deze gronden, liet nieuwe straten en pleinen aanleggen en daaraan openbare gebouwen, patriciërshuizen en wooncomplexen optrekken.
Aldus bepaalde hij in hoge mate de nieuwe urbanisatie van de binnenstad en de uitbreiding van Antwerpen buiten de stadswallen op een wijze die nog steeds merkbaar is in de huidige stadsaanleg en die hem bij zijn tijdgenoten de eretitel bezorgde van 'meliorator van der stadt Antwerpen'.
In 1544 of 1545 huwde hij Elisabeth Heyndrickx. Aangezien het onderhavige portret en zijn pendant met de beeltenis van zijn echtgenote 1544 gedateerd zijn, is het waarschijnlijk dat deze werken naar aanleiding van zijn verloving of zijn huwelijk geschilderd werden.