Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Studiecentrum Vlaamse Primitieven

Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, opgericht in 1949, is gespecialiseerd in de 15e-eeuwse schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden. Het Studiecentrum is een gespecialiseerde onderzoekseenheid in het departement documentatie van het Belgisch Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), een wetenschappelijke instelling van het Federaal Wetenschapsbeleid. Het beschikt over een eigen bibliotheek met circa 6000 publicaties en over een uitgebreide fototheek met ruim 35.000 foto's, inclusief detail-, infrarood- en radiografie-opnamen. Een deel daarvan is online beschikbaar.

De documentatie wordt voortdurend geactualiseerd. Nieuwe publicaties, artikels en catalogi die nuttig zijn voor de studie van de Zuidnederlandse 15e-eeuwse schilderkunst worden volledig geëxcerpeerd en opgenomen in de bibliografische bestanden. Om de databank schilderijen bij te houden worden ook catalogi van veilingen, kunstbeurzen en tentoonstellingen nagegaan op Zuidnederlandse schilderkunst van de 15e eeuw.

Het Studiecentrum staat open zowel voor de geïnteresseerde liefhebber als voor de gespecialiseerde vorser.

Praktisch:

Vrij toegankelijk en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De publicaties zijn enkel ter plaatse raadpleegbaar en kunnen ook gekopieerd worden. Men kan digitale of papieren afdrukken van foto's online bestellen via de website.

Waar: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Jubelpark 1, 1000 Brussel (ingang via Renaissancelaan)
Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.
Verantwoordelijke: Dr. Bart Fransen
Contact: bart.fransen@kikirpa.be
Telefoon: 02 739 68 66
Website