Website met unieke beelden Lam Gods

De urgente conservatiebehandeling van het Lam Gods in de Gentse Sint-Baafskathedraal werd in oktober 2010 afgerond. Ze vormde een unieke gelegenheid om Van Eycks materiaalgebruik en schildertechniek grondig te documenteren en om de bewaartoestand van het meesterwerk in kaart te brengen. Wetenschappelijke documentatiemethodes zoals hoge resolutie macrofotografie bij zichtbaar en infraroodlicht, infraroodreflectografie, röntgenfotografie en dendrochronologie hebben nieuwe informatie opgeleverd over de ondertekening, de opbouw van de verflagen en talloze andere materiaal-technische aspecten van het Lam Gods.

Op initiatief van de Getty Foundation, hoofdsponsor van dit onderzoeksproject, is er voor geopteerd om de resultaten via een website ter beschikking te stellen van specialisten én het grote publiek. De website is een samenwerking van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA), Lukasweb en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Tegen het eind van 2011 wordt deze website aangevuld met uitgebreide resultaten van de wetenschappelijke beeldvorming en het dendrochronologisch onderzoek. In afwachting kunt u nu al een blik werpen op de infraroodreflectografie, genomen door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). Daarmee is een tipje van de sluier gelicht van de wondere wereld die achter het zichtbare oppervlak van het Lam Gods verborgen ligt.


Meer info:
Website