Vlaamse gesneden retabels in Spanje

‘Part of this absolutely exceptional production of altarpieces, renowned not only for its quantity, but also for its quality, was manufactured in series and mainly came from the two outstanding artistic centres in the Duchy of Brabant: Brussels was the main production centre in the XV century and, from the 1500s, the city shared its leading role with altarpiece manufacture in Antwerp (...)'

De website Carved Flemish Altarpieces in Spain introduceert en evalueert gesneden retabels die vanuit Vlaanderen naar Spanje werden geïmporteerd. Meer dan 30 van dergelijke altaarstukken worden uitvoerig beschreven en becommentarieerd en zijn voorzien van beeldmateriaal. Verschillende onderwerpen komen aan bod. Productie, distributie, functie, iconografie, typologie, stijl, structuur en polychromie worden getackeld.

De website geeft ook toeristische informatie over de dorpen en steden waar de altaarstukken zich bevinden. Bezoekers kunnen op die manier een reis plannen en de altaarstukken in levende lijve aanschouwen.

LINK

(Nieuwsbericht 3 juli 2014)