Van der Weyden in context

Toen Museum M in Leuven na een grondige renovatie zijn deuren terug opende op 20 september 2009, werd de nieuwe start luister bijgezet met de opening van de tentoonstelling Rogier van der Weyden 1400/1464 - De passie van de meester. Daarop volgde het colloquium Rogier van der Weyden in context aan de Katholieke Universiteit van Leuven. De organisatie van het colloquium was in handen van de KU Leuven, het onderzoekscentrum Illuminare en Artes.Leuven. Verder kreeg men eveneens steun van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

De daaruit voortvloeiende essays werden recent gebundeld in het boek Rogier van der Weyden in context. Het boek behandelt diverse onderwerpen aangaande van der Weyden en zijn tijd. Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Peeters (Leuven).

Meer info: http://www.peeters-leuven.be/