Update website Closer to Van Eyck

Sinds de lancering van de website Closer to van Eyck in 2012, gewijd aan het Lams Gods van de gebroeders Van Eyck, werden tot nu toe geen grote updates doorgevoerd. De panelen en lijsten van het gesloten altaarstuk werden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium tussen 2012 en 2016 behandeld in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De conservatie-restauratiebehandeling leidde onder andere tot de ontdekking dat zo'n 70% van de originele verflaag van de Van Eycks van het gesloten altaarstuk al eeuwen verborgen was achter overschilderingen, die vervolgens nauwgezet werden weggenomen. Een grote update van de site brengt nu nieuwe beelden samen tijdens verschillende stadia van de conservatie-restauratiebehandeling. De zoomfunctie brengt de bezoeker tot op microscopisch niveau (100 miljard pixels). Verder heeft men nu ook toegang tot een tijdslijn met sleutelmomenten in het conservatieproces: beelden van voor, tijdens en na de behandeling kunnen simultaan worden bekeken.

Meer info

(Nieuwsbericht 3 november 2017)