Twee uitzonderlijke schilderijen herenigd in The Frick Collection (New York)

Van 18 september 2018 tot 13 januari 2019 loopt de tentoonstelling 'The Charterhouse of Bruges: Jan van Eyck, Petrus Christus and Jan Vos' in the Frick Collection in New York. Met deze tentoonstelling worden twee uitzonderlijke schilderijen voor het eerst in vierentwintig jaar en voor de tweede keer in hun bestaan herenigd: de Exeter Madonna van Petrus Christus en Maria met het Kind, de heiligen Barbara en Elisabeth en Jan Vos van Jan van Eyck en zijn atelier (ook bekend als “Madonna van Jan Vos”). De twee schilderijen werden destijds in opdracht van kartuizer Jan Vos geschilderd. Ze worden gepresenteerd samen met een selectie objecten die de werken in de rijke kloostercontext plaatsen waarvoor de werken gecreëerd werden. De tentoonstelling biedt inzicht in de rol die dergelijke schilderijen hadden in het kloosterleven van het vijftiende-eeuwse Brugge. Emma Capron werd door The Frick aangesteld als curator van de tentoonstelling.

 Jan Van Eyck
links: Petrus Christus, The Virgin and Child with St. Barbara and Jan Vos (Exeter Virgin), ca. 1450, Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin, Photo: Christoph Schmidt, rechts: Jan van Eyck and workshop, The Virgin and Child with St. Barbara, St. Elizabeth, and Jan Vos, ca. 1441–43, © The Frick Collection

In het kader van de tentoonstelling organiseert Colombia University New York op 19 oktober de workshop ‘Making Art, Making Meaning in Fifteenth-Century Flanders’, met als sprekers Maryan Ainsworth, Till-Holger Borchert, Emma Capron, Jan Dumolyn, Ingrid Falque, David Freedberg, Susan Jones and Walter Prevenier. 

Meer informatie
frick.org