Studiedag Puzzling art: Painting and cultural identity in sixteenth century Bruges

Het Groeningemuseum organiseert in het najaar van 2017 de tentoonstelling Pieter Pourbus en de familie Claeissens. Het Brugse schildersmilieu in de tweede helft van de 16e eeuw (12 oktober 2017 - 21 januari 2018). Deze tentoonstelling onderzoekt een periode van de Brugse kunstgeschiedenis die minder bekend is dan de alom bestudeerde 15e eeuw van de Vlaamse primitieven. De Brugse schilderkunst vaart in de tweede helft van de zestiende eeuw immers haar eigen koers. Vaak wordt ze beschouwd als conservatief en archaïsch en in de kunstgeschiedenis wordt er relatief weinig aandacht aan besteed. Een kleine groep kunstenaars, waaronder Ambrosius Benson, Lancelot Blondeel, Pieter Pourbus en de familie Claeissens, voorziet de elite, de burgerij, het stadsbestuur en de vrije markt van schilderijen. De blijvende interesse voor compositieschema's, schilderstijl en penseelvoering uit de 15e eeuw, werpt verschillende vragen op. Wie dicteerde deze keuze, de consument of de kunstenaar? Waren de Bruggelingen wel zo conservatief? Of moet het doorleven van 15de-eeuwse beeldtypes en schilderstijl veeleer beschouwd worden als de weerslag van een eigen, Brugse culturele identiteit?

Terwijl het onderzoek naar Benson en Blondeel wordt bemoeilijkt door beperkte feitenkennis, is vooral Pieter Pourbus in het verleden grondig bestudeerd. De oeuvres van de familie Claeissens liet men vanwege vermeend conservatisme, lage kwaliteit en herhaling, meestal links liggen. Om conclusies te kunnen trekken over de artistieke keuzes van Brugse kunstenaars en de esthetische waardering van kopers is het nochtans essentieel om de kunst van al deze meesters te duiden. In het onderzoek voorafgaand aan de tentoonstelling zijn er belangrijke stappen gezet in de reconstructie van het oeuvre van Pieter Claeissens I en zijn zoon Gillis Claeissens. De opdrachtgevers van Pieter Pourbus werden ook onder de loep genomen. Tijdens deze studiedag wordt de stand van zaken in het onderzoek uiteengezet en zal er veel tijd worden vrijgemaakt voor discussie.

Studiedag Puzzling art: Painting and cultural identity in sixteenth century Bruges
Waar: Vriendenzaal, Groeningemuseum, Brugge
Wanneer: 15 september 2016
Inschrijven (tot 9 september) via symposium@brugge.be

(Nieuwsbericht 17 juni 2016)