Stage bij het KIK

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zoekt een stagiair voor een stage van zes maanden. (periode: Oktober 2016 - maart 2017) De stagiair zal tewerk gesteld worden in het Studiecentrum Vlaamse Primitieven. Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven is een onderzoekseenheid gespecialiseerd in de vijftiende-eeuwse kunst uit de Zuidelijke Nederlanden. Zijn doelstelling is drieledig: de opbouw van specifieke documentatie, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het uitgeven van drie reeksen publicaties.

De stagiair wordt ingeschakeld in de lopende onderzoeksprojecten over de Vlaamse primitieven, meer bepaald het tweejarige door BELSPO gefinancierde project ‘Wings & Links' over gebeeldhouwde retabels met geschilderde luiken. De stagiair verleent ook medewerking aan het project Friedländer 3.0, een online toepassing van de website van het Studiecentrum. Verder werkt de stagiair mee aan de dagelijkse activiteiten van het Studiecentrum. (voorbereiden van publicaties, beheer van de documentatie, ...)

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) moeten ten laatste op 31/05/16 worden verzonden naar Bart Fransen, hoofd van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven (bart.fransen@kikirpa.be).

Website KIK
Website Studiecentrum Vlaamse Primitieven

(Nieuwsitem 22 april 2016)