Sellink nieuwe directeur KMSKA

Op 16 oktober maakte minister van cultuur Sven Gatz bekend dat Manfred Sellink Paul Huvenne opvolgt als hoofddirecteur en hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sellink maakt daarmee de overstap van de Musea Brugge, waar hij werkt als directeur.

De Nederlander Manfred Sellink (°1962) werd gekozen na een aanwervingsprocedure met een assessment. Sellink is doctor in de kunstgeschiedenis (Vrije Universiteit Amsterdam). Hij promoveerde met een proefschrift over de graveur en tekenaar Philips Galle. Sellink geniet aanzien als specialist van Pieter Bruegel I, zestiende-eeuwse en hedendaagse prent- en tekenkunst, het landschap in de Nederlanden (16e eeuw) en de (verzamel-)geschiedenis van musea en tentoonstellingen. Sellink is als professor verbonden aan de Universiteit Gent.

Sellink is op universiteiten en congressen veelgevraagd als spreker en door zijn lidmaatschap van verschillende nationale en internationale werkgroepen en netwerkorganisaties (zoals Codart) in de kunstwereld geeft hij blijk van een begeesterend engagement.

Als museumdirecteur van de Brugse Musea (met onder meer het Groeningemuseum, het Gruuthuusemuseum, het Sint-Janshospitaal en het Gezellemuseum) en als gespecialiseerd kunsthistoricus heeft Sellink de nodige zakelijke en wetenschappelijke expertise om het KMSKA te leiden, een van de grote culturele instellingen van de Vlaamse Gemeenschap ingebed in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij zal zijn functie van hoofddirecteur en hoofdconservator zo snel als mogelijk opnemen.

‘Ik ben fier met Manfred Sellink een waardige opvolger voor Paul Huvenne te hebben gevonden', zegt minister Gatz. ‘Sellink heeft een jarenlange ervaring als directeur van de Brugse Musea. Hij kent het Vlaamse museumlandschap als zijn broekzak. Hij beschikt over een grote geloofwaardigheid en legitimiteit in binnen- en buitenland en een indrukwekkend netwerk. In de schitterende historische musea van Brugge toonde hij oog te hebben voor innovatie en vernieuwing die een breed publiek kunnen aantrekken.'

(Nieuwsbericht 17 oktober 2014)