Restauratie Lam Gods

Op 17 januari jongstleden maakte men de restauratieplannen voor De aanbidding van het Lam Gods (1432, Sint-Baafskathedraal Gent) van de Gebroeders Van Eyck openbaar. Enkele jaren geleden werd duidelijk dat het klimaat in de 'kooi' waarin het schilderij zich bevindt in de Sint-Baafskathedraal, niet voldeed aan de eisen voor behoud van dit topstuk. Om die reden kreeg het veelluik een urgente conservatiebehandeling die in oktober 2010 werd afgerond.

Tijdens de behandeling maakten experts een toestandsbeschrijving op, gecombineerd met een wetenschappelijk onderzoek met steun van The Getty Foundation (Californië).
Toen bleek dat voor het behoud van het stuk diepgaandere maatregelen, namelijk een grondige conservatie- en restauratiebehandeling, vereist zijn. De Vlaamse Overheid koos het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) als locatie van de restauratie en de Provincie Oost-Vlaanderen als verantwoordelijke voor de publiekscampagne. De eigenlijke restauratie zal uitgevoerd worden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel).

Restauratie

De start van de werkzaamheden staat gepland voor september 2012 en zal 5 jaar duren. De restauratie wordt opgedeeld in drie fasen, waarbij steeds één derde van de panelen zal worden verplaatst naar het MSK. Twee derde van het altaarstuk blijft in de Sint-Baafskathedraal. De restauratie in het MSK is te volgen achter een glazen wand.

Duiding

Het altaarstuk moet aldoor toegankelijk zijn voor het publiek. Meer nog, de bezoeker kan de restauratiewerken op de voet volgen en krijgt duiding bij de uitgevoerde werken. De Provincie Oost-Vlaanderen stelt hiervoor een deel van haar Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster ter beschikking. De bezoeker kan er terecht voor informatie en duiding. Via projecties kan hij de restauratiewerken in het MSK live volgen. Daarnaast wordt de restauratie wekelijks gedurende 30 minuten gefilmd. In deze film toont men wat in de komende week te gebeuren staat. De film wordt dagelijks 'in loop' in het Caermersklooster getoond.
Halfjaarlijks komt er een nieuwe tentoonstelling die telkens een ander aspect van Het Lam Gods belicht. Om het belang van Het Lam Gods ook voor een jonger publiek duidelijk te maken worden educatieve pakketten voor scholen en jeugddiensten ontwikkeld.

Financiering

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: "De restauratiecampagne van het Lam Gods is de eerste restauratieactie die het beleidsdomein Cultuur en Onroerend Erfgoed gezamenlijk ondernemen. De restauratiekosten worden gelijk verdeeld. De raming bedraagt 1,4 miljoen euro. Het Topstukkendecreet is een belangrijk financieringsinstrument voor de conservatie en restauratie van Topstukken. Het decreet voorziet in een subsidiëring van maximum 80% van de restauratiekosten. En voor Topstukken die onlosmakelijk deel uitmaken van een beschermd monument, zoals het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal, wordt deze restauratiepremie gedeeld met Onroerend Erfgoed."

Vanuit Onroerend Erfgoed maakt Geert Bourgeois 551 000 euro vrij voor de restauratie. Minister Bourgeois: "Dit is de helft van de Vlaamse subsidie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het restauratieproject heel belangrijk. De kennis en expertise die de komende 5 jaar wordt opgebouwd, kan ook nuttig zijn voor latere gelijkaardige projecten. En als minister van Toerisme voeg ik er ook nog graag aan toe dat het Lam Gods behoort tot het allerbeste dat Vlaanderen te bieden heeft, zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse bezoekers."

Meer info: MSK

KIK

Caermersklooster