Recent ontdekte tekening van Pieter Bruegel de Oude

Een recent ontdekte landschapstekening van Pieter Bruegel de Oude zal voor het eerst te zien zijn in het Museum Mayer van den Bergh.

Van 16 juni tot en met 14 oktober 2012 verwelkomt het Museum Mayer van den Berg de expo Pieter Bruegel ongezien!. Voor het eerst zullen 30 prenten van Bruegel uit de collectie getoond worden. Tegelijkertijd krijgt het publiek de kans om een door Manfred Sellink ontdekte pentekening van de meester te bekijken. Sellink is curator van deze tentoonstelling en is directeur van de Brugse Musea.

Dat het Museum Mayer van den Bergh in het bezit is van een belangrijke collectie Bruegel, heeft het aan de gepassioneerde collectioneur Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901) te danken. Een van zijn favoriete kunstenaars was de oude Bruegel. Het museum is in het bezit van het meesterwerk Dulle Griet en Twaalf spreuken. Daarnaast is er sprake van de eerder vermelde prentenverzameling. Deze wordt aangevuld met 11 prenten van Bruegel uit de collectie van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.

Zeer opmerkelijk is de recent ontdekte tekening van Bruegel. In 2011 ontving Manfred Sellink een foto van een tekening uit de collectie van een private collectioneur. Sellink en Martin Royalton-Kisch, de vroegere curator van het departement Prenten en Tekeningen in het British Museum in Londen, concludeerden na uitvoerige studie dat de landschapstekening toegeschreven moest worden aan Pieter Bruegel de Oude.

De studie van het papier wees in dezelfde richting, en een test met ultraviolet licht bracht sporen van een signatuur in de linker benedenhoek aan het licht. Het papier blijkt van dezelfde Italiaanse origine te zijn, als het papier dat Bruegel gebruikte tijdens zijn reis in Italië tussen 1552 en 1554.

Deze tekening met een berglandschap en twee reizigers is de eerste tekening van Bruegel die opduikt sinds de jaren 1970. Ze beantwoordt aan alle Bruegeliaanse karakteristieken (compositie, structuur en techniek) van de tekeningen uit de periode 1552-1555.

De manier waarop de vogels getekend zijn, de wijze waarop de blaadjes van de bomen met een telkens terugkerende horizontale "3" getekend zijn, parallelle schaduwwerking om diepte te evoceren, de behendige en snelle typering van de twee reizigers, de boomkruinen in de achtergrond die opgetrokken werden uit dunne streepjes, het verschil tussen de vloeiende halen van de pen in de voorgrond en de dunnere, meer precieze uitwerking in de achtergrond: alles wijst op een werk van Pieter Bruegel de Oude.

De tekening zal te zien zijn vanaf 16 juni op de expo Pieter Bruegel Ongezien!.


Meer info: www.museummayervandenbergh.be