Publicatie n.a.v. expo Magnifieke Middeleeuwen

Een nieuw kunstwetenschappelijk onderzoek van Lieve Watteeuw en Catherine Reynolds lag aan de basis van de expo Magnifieke Middeleeuwen in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet. De onderzoeksresultaten werden gebundeld in een begeleidende catalogus.

De catalogus bevat uitgebreid fotomateriaal met speciale aandacht voor 55 volumes met de beste verluchtingen. Deze studie laat voor het eerst toe om de kleine maar belangrijke verzameling verluchte handschriften van Plantin-Moretus naar waarde te schatten. In eerste instantie verzamelde men de werken omwille van het tekstmateriaal maar in de late 18e en 19e eeuw kregen de verluchtingen grote aandacht en volgde een nieuwe periode van verzameldrift. Beide periodes vormen samen een fascinerende en weinig onderzochte verzameling die bewaard wordt in Plantijns drukkerij aan de Antwerpse Vrijdagmarkt.

Lieve Watteeuw & Catherine Reynolds, Catalogue of Illuminated Manuscripts, Museum Plantin-Moretus, Corpus of Illuminated Manuscripts 20, Illuminare - Centre for the Study of Medieval Art (KU Leuven), ed. Jan Van der Stock, Peeters Publishers, London-Leuven-Walpole, 2013.

Meer info