Ontdekking zelfportret Albrecht Bouts

In haar zopas verschenen monografie over Albrecht Bouts (1451/55-1549)
identificeert kunsthistorica Valentine Henderiks een hoogst opmerkelijk
zelfportret van de Leuvense meester. Het gaat om het oudst gekende autonome
zelfportret van een Vlaamse schilder
(al bestaan er hypotheses over Jan Van
Eycks beroemde Man met de rode tulband). Het werk, dat in het Brukenthal
National Museum in Sibiu
(Roemenië) wordt gepresenteerd als een portret van
de anonieme Meester van de Augustinuslegende, toont Albrecht Bouts op hoge
leeftijd, wijzend naar een schedel die hij als memento mori in de hand
houdt.

Henderiks steunt de nieuwe toeschrijving op een stijlkritische en technische analyse van het werk, en vooral op de fysionomische gelijkenis van het  personage met een geauthentificeerd zelfportret van de schilder op het rechterzijluik van de Triptiek met de Maria-Tenhemelopneming in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgïe. In de huidige fase van het onderzoek kiest Henderiks voor een datering van het portret rond 1520. Deze ontdekking betekent een unieke aanwinst voor Albrecht Bouts' œuvre en voor de canon van de Vlaamse schilderkunst in het algemeen.

Meer info: Monografie Albrecht Bouts