Nieuwe publicatie Der Genter Altar/The Ghent Altarpiece

Het Lam Gods, vervaardigd door de gebroeders Van Eyck en voltooid in 1432, is het magnum opus van de schilderkunst uit de Bourgondische Nederlanden. Sinds de voltooiing kreeg het Lam Gods enorm veel aandacht. Het was een voorbeeld voor andere schilders; werd door schrijvers bejubeld en zelfs op originele grootte gekopieerd. Het stuk kende een bewogen geschiedenis, maakte de Beeldenstorm en verschillende oorlogen mee. In deze uitgave bundelt men de bijdrages tijdens het symposium Der Genter Altar - Reproduktionen, Deutungen, Forschungskontroversen (Staatliche Museen zu Berlin, 2015). Internationale experts behandelen de geschiedenis en de receptie van het werk. Focuspunten zijn de kopie die Michiel Coxcie (1499-1592) in de zestiende eeuw schilderde, vroege fotografische reproducties, de presentatie van enkele onderdelen in de Gemäldegalerie in Berlijn rond 1900 en de gebeurtenissen tijdens de hoogdagen van het nationaalsocialisme. Ook wordt de controverse behandeld rond het kwatrijn op de lijst en de daarmee samenhangende rol van Hubert van Eyck.

Der Genter Altar/The Ghent Altarpiece. Reproduktionen, Deutungen, Forschungskontroversen/Reproductions, Interpretations, Scholarly Debates

Meer info

(Nieuwsbericht 27 oktober 2017)