Nieuwe publicatie: À la mode italienne

Met haar onderzoek naar de archieven van de Rekenkamer van Rijsel, een van de meest prestigieuze archieven uit het noorden van Frankrijk, werpt Federica Veratelli nieuw licht op de manier waarop de renaissance kunst van Italië naar Vlaanderen kwam overgewaaid na de dood van Karel de Stoute in 1477. De Italianen waren omwille van hun invloed in de wereld van de financiën de uitverkoren tussenpersonen van de Bourgondiërs, later de Habsburgers en andere personen met economische, culturele en politieke belangen in de Zuidelijke Nederlanden. Geselecteerde documenten geven een beeld van de kunstenaars, handswerklieden, artistieke impresario's, zakenmannen en schrijvers die meehielpen aan de verspreiding van de renaissance buiten Italië.

Deze studie bestaat uit een kritische uitgave van 189 documenten (brieven, rekenafschriften, kwitanties, inventarissen), voorafgegaan door een belangrijke inleiding die de balans opmaakt van het artistieke en culturele verband tussen de Nederlanden en Italië. Er zijn eveneens een dertigtal illustraties van belangrijke personages en luxeproducten opgenomen.

Federica Veratelli, doctor in de kunstgeschiedenis (Universiteit Ferrara), komt met deze studie origineel uit de hoek. Ze brengt een verrassende these over de relaties tussen Vlaanderen en Italië aan het begin van de Nieuwe Tijd.

À la mode italienne. Commerce du luxe et diplomatie dans les Pays-Bas méridionaux, 1477-1530. Edition critique de documents de la Chambre des comptes de Lille.
Meer info