Monografie Albrecht Bouts

Albrecht Bouts (1451/55 - 1549) is de eerste monografie met een oeuvrecatalogus gewijd aan de kunstenaar. Bouts was de jongste zoon van Dieric Bouts. Hij werd opgeleid in het atelier van zijn vader in Leuven. Bouts kende een voor zijn tijd uitzonderlijk lang leven. Het volume opent met een overzicht van de receptiegeschiedenis van de schilder. Vervolgens worden de artistieke persoonlijkheid van de meester, de familiale erfenis en het kader van zijn activiteiten behandeld, met als doel om zijn eigenhandige productie te scheiden van die van zijn atelier. Zo kan een vijftigtal schilderijen worden toegeschreven aan de meester en aan zijn naaste medewerkers.

De auteur van het boek, Valentine Henderiks, is geschoold in de technische analyse. Zij steunt haar betoog op een direct onderzoek van de werken, zowel op stilistisch als op schildertechnisch vlak, waarbij ze zich onder meer baseert op de minutieuze interpretatie van talrijke wetenschappelijke beeldvormingsdocumenten. Naast de collecties van musea vormden meerdere onbestudeerde werken uit privécollecties een kostbare bron van informatie, wat resulteerde in nieuwe onderzoekspistes.

Het volume incorporeert een geïllustreerde oeuvrecatalogus met bijna driehonderd schilderijen. Hierin wordt de omvang van de atelierproductie behandeld: private devotietaferelen, maar ook de reikwijdte van de boutsiaanse invloed die zich tot ver buiten de Leuvense activiteitssfeer, tot in Spanje, en tot lang na de dood van de meester, laat gevoelen. Een rijkelijke reeks illustraties, die het onmisbare complement vormt voor elke vorser en geleerde ter zake, vervolledigt het volume.

Meer info: Website