Manuscripten kunstenaarsbiografieën van Pieter Le Doulx online

De Brugse kunstenaar Pieter Le Doulx (1730-1807) vervaardigde als amateurhistoricus twee groots opgezette collecties met een duizendtal biografieën van stadsgenoten. Waarschijnlijk was hij zich bewust van het feit dat hij leefde op het snijpunt van twee tijdperken: de oude standenstaat van het ancien régime, en de moderne maatschappij van het nieuwe republikeinse Frankrijk. Le Doulx legde het Brugse verleden vast, maar daarnaast was hij ook de kroniekschrijver van zijn eigen tijd.

Op de site van Historische Bronnen Brugge kunnen twee werken geraadpleegd worden. Ze werden in een mooi en relatief goed leesbaar handschrift opgetekend. Ze werden nooit gepubliceerd. Levens der konstschilders is ongetwijfeld Le Doulxs bekendste handschrift. Het bevat 158 biografieën van bekende en minder bekende kunstschilders, beeldhouwers, tekenaars, houtsnijders, miniatuurschilders, graveurs en tapijtwerkers.

Het tweede handschrift, Levens der geleerde en vermaerde mannen, bevat meer dan 500 levensbeschrijvingen van geleerden, juristen, ambtenaren, overheidspersonen, schrijvers en geestelijken, hoofdzakelijk Brugse mannen van de middeleeuwen tot aan Le Doulxs eigen tijd.

Beide handschriften vormen een onuitputtelijke bron voor lokale historici, heemkundigen en mensen die geïnteresseerd zijn in de Brugse geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog liepen ze nogal wat schade op. Enkele jaren geleden zijn ze deskundig gerestaureerd.

Meer info: Website