Lezing: 'The donor portrait in early Netherlandish painting'

Johanna Scheel (Universität Frankfurt) is de laatste spreker tijdens de najaarslezingen van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden. Dit jaar worden vier sprekers uitgenodigd rond het thema 'Memorie & Nagedachtenis'.

Het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, opgericht in 2010 door het Brugse Groeningemuseum en de Vlaamse Kunstcollectie, wil het onderzoek naar de kunst van de 15e en 16e eeuw in de Bourgondische Nederlanden bevorderen en de internationale kennis ervan stimuleren.

The donor portrait in early Netherlandish painting. Emotional strategies of seeing and self-knowledge

In de oud-Nederlandse schilderkunst werd het donorportret heruitgevonden. Plaats, betekenis en belang van de donor werden gewijzigd. De donor werd een hoofdrolspeler in de compositie. Donoren en heiligen gelijken goed op elkaar, behalve dan wat de gezichtsuitdrukking betreft. Hierdoor ontstaat een merkwaardige paradox die zelden onder de loep is genomen. Het tonen van emoties in religieuze schilderijen wekt de empathie van de beschouwer tijdens het gebed op. De geschilderde donor zou op dat vlak het perfecte voorbeeld voor de kijker kunnen zijn, en toch is dit, getuige de emotieloze gezichten, niet het geval. Deze lezing spitst zich toe op wat dan wel de functie van het donorportret in het kader van het gebed is.

Praktisch:

Wanneer: 5 december 15 u
Waar: Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
Prijs: gratis
Meer info: Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
Opgelet: De voertaal van deze lezing is het Engels.

(Nieuwsbericht 21 november 2013)