Lezing 'Paragone? Relaties tussen beeldhouwkunst en schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden van Jan van Eyck tot Rubens'

Ook dit jaar organiseert het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden een reeks najaarslezingen. Vier sprekers zullen vertellen over het het thema beeldhouwwerken. 

Dr Léon Lock (KULeuven/Musée François Duesberg, Mons) is de eerste spreker tijdens de najaarslezingen.

Paragone? Relaties tussen beeldhouwkunst en schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden van Jan van Eyck tot Rubens

De 'paragone', of vergelijking in het Italiaans, is een concept dat geïntroduceerd werd om de relatieve kwaliteiten van schilderkunst en beeldhouwkunst met elkaar te toetsen, toen schilders en beeldhouwers ten tijde van Leonardo en Michelangelo met elkaar wedijverden.

Dit concept wordt ook wel eens in de Lage Landen besproken, maar zelden echt toegepast, gezien dat onze kunstgeschiedenis zich hoofdzakelijk met schilderkunst heeft bezig gehouden, b.v. met de Vlaamse primitieven of met Rubens en zijn tijdgenoten. Is dat acceptabel? De bedoeling van deze lezing is de veelvuldige relaties tussen beeldhouwkunst en schilderkunst in de vroegmoderne tijd in context te plaatsen en in te gaan op kwesties rond samenwerking, 2D vs. 3D, materiaalgebruik, machtsrelaties binnen en tussen de gildes en hoe de twee beroepen bekeken werden.

Praktisch:

Wanneer: De exacte datum wordt asap meegedeeld.
Waar: Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge

Prijs: gratis

Meer info

(Nieuwsbericht 11 september 2014)