Lezing 'Oral History and the Afterlives of Devotional Objects in the Abbey of Saint Godelieve (Bruges)' by Dr. Tianna Uchacz (Columbia University)

In deze lezing (in het Engels) gaat Dr. Tianna Uchacz in op het Afterlives Project. Dit project is gestart in mei 2019 met als doel het leven van de zusters in de Godelieveabdij te documenteren door verhalen te koppelen aan de ruimtes waarin en de objecten waarmee de zusters leefden. Tussen 1623 en 2013 leefden en baden de zusters benedictinessen eerst in de abdij van Ten Putte in Gistel en later in de Godelieveabdij in de Boeveriestraat in Brugge, een site die ze in 2013 moesten verlaten. De verhalen worden verzameld aan de hand van schilderijen, boeken, banners, objecten van zilver, keramiek en glas.

Over Dr. Tianna Helena Uchacz
Dr. Tianna Helena Uchacz is postdoctoraal onderzoekster en docente Geschiedenis aan de Columbia University in New York City. Haar onderzoek spitst zich toe op het lichaam en de zintuigen in vroegmoderne kunst en cultuur van de Lage Landen.

Meer informatie
De lezing vindt plaats op 18 juni 2019 in de Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 45, Brugge.  
De lezing (in het Engels) wordt voorafgegaan door een rondleiding in de abdijruimtes. Gratis toegang (een kleine bijdrage voor de abdij is welkom).
Gelieve aan te melden voor de rondleiding en/of lezing via mail (max. 30 personen).
De rondleiding start stipt om 17 uur, de lezing om 18 uur.

museabrugge.be

(nieuwsbericht 2 juni 2019)