Lezing 'Memorievoorstellingen: goed voor het zielenheil maar ook voor wereldse doeleinden'

Truus van Bueren (Universiteit Utrecht) is de eerste spreker tijdens de najaarslezingen van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden. Dit jaar worden vier sprekers uitgenodigd rond het thema 'Memorie & Nagedachtenis'.

Het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, opgericht in 2010 door het Brugse Groeningemuseum en de Vlaamse Kunstcollectie, wil het onderzoek naar de kunst van de 15e en 16e eeuw in de Bourgondische Nederlanden bevorderen en de internationale kennis ervan stimuleren.

Memorievoorstellingen: goed voor het zielenheil maar ook voor wereldse doeleinden

Memorievoorstellingen zijn schilderijen en beelden(-groepen) met een religieuze voorstelling, gebedsportretten en/of wapenschilden van te gedenken personen, hun beschermheiligen en een tekst met hun naam, sterfdatum en een oproep tot gebed voor hun zielenheil. Deze kunstwerken bevonden zich vooral in kerken.

Het waren zeer geschikte communicatiemiddelen, onder meer omdat de compositie van de voorstelling vaste patronen kende. Ze waren in de eerste plaats bedoeld om gebed af te smeken voor het zielenheil van de geportretteerde en genoemde personen. Daarnaast kon men via de voorstellingen en de bijbehorende teksten sociale, godsdienst-politieke en politiek-maatschappelijke kwesties tackelen.

Konden de opdrachtgevers in alle vrijheid bepalen welke boodschappen zij wilden overbrengen via hun memorievoorstelling? Of hadden ook andere partijen, zoals de geestelijkheid en kerkmeesters van de kerk waar het kunstwerk werd geplaatst, of  een stadsbestuur zeggenschap over dit soort schenkingen?

Praktisch:

Wanneer: 17 oktober 15 u
Waar:
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
Prijs: gratis
Meer info:
Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
Opgelet: De voertaal van deze lezing is het Nederlands.


(Nieuwsbericht 17 oktober 2013)