Lezing 'Koperen grafplaten, ontwerpers en de schilderkunst'

Ronald van Belle (Universiteit Gent) is de derde spreker tijdens de najaarslezingen van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden. Dit jaar worden vier sprekers uitgenodigd rond het thema 'Memorie & Nagedachtenis'.

Het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, opgericht in 2010 door het Brugse Groeningemuseum en de Vlaamse Kunstcollectie, wil het onderzoek naar de kunst van de 15e en 16e eeuw in de Bourgondische Nederlanden bevorderen en de internationale kennis ervan stimuleren.

Koperen grafplaten, ontwerpers en de schilderkunst

De grafplaten en grafzerken uit onze gewesten zijn befaamd omwille van hun hoog artistiek niveau en afwerking. Maar weten we iets over hun ontwerpers? Vanaf het einde van de 14e eeuw stelt men ook hier een aanzet tot pre-eyckiaans realisme vast. Tijdens de 15e eeuw is het design duidelijk beïnvloed door de Vlaamse schilderschool. Een aantal koperen memorietaferelen tonen gelijkenissen met geschilderde panelen met schenkers. Is er een wisselwerking geweest? Sommige grafplaten tonen verwantschap met werk van Gerard David, Pieter Pourbus, Adriaan Isenbrand, Jan Gossaert en anderen. Bestaan er documentaire bewijzen dat schilders betrokken waren bij hun ontwerp? Vlaamse koperen grafplaten werden over heel het Westen verspreid. Van een aantal grafplaten die in het buitenland bewaard zijn vraagt men zich af in welke stad ze werden vervaardigd: Doornik, Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent, Mechelen? Kan de schilderkunst ons helpen om grafplaten aan een atelier van een welbepaalde stad toe te schrijven? Veel vragen maar toch ook een aantal antwoorden.

Praktisch:

Wanneer: 21 november 15 u
Waar: Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
Prijs: gratis
Meer info: Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
Opgelet: De voertaal van deze lezing is het Nederlands.

(Nieuwsbericht 13 november 2013)