Lezing door Peter Schmidt: 'Welk verhaal vertelt het Lam Gods?'

Veel mensen ontdekken met stomme bewondering het Lam Gods, dat sinds 2012 gerestaureerd wordt in het MSK. Ze ervaren een eerste ontroering die niet onder woorden te brengen is. Maar dan willen ze meer weten en komen er vragen over de inhoud van het altaarstuk. Wat staat er nu eigenlijk op? Wat wil het zeggen? Welk verhaal vertellen de Van Eycks?

Op 28 februari geeft Peter Schmidt, docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven, een lezing over de complexe iconografie van het middeleeuwse meesterwerk.

Met een hedendaagse bril kijken naar middeleeuwse kunst?

Het is riskant een laatmiddeleeuws werk te willen interpreteren vanuit de artistieke criteria van vandaag. Als we dit doen zonder voldoende historisch perspectief, slaan we de bal bijna zeker mis. De kunstenaars van toen konden hun immense creativiteit enkel ontplooien binnen de grenzen van de bedoelde functie van hun werkstuk. In het geval van een retabel met een liturgische rol, zoals het Lam Gods, moest gewerkt worden met het bronnenmateriaal van de Bijbel en de toenmalige christelijke leer.

Toch blijft het unieke karakter van de voorstelling nog voor heel wat interpretatieproblemen zorgen. Misschien zal de restauratie hier en daar opheldering brengen, meer bepaald voor de chronologische evolutie van het werk, maar voor de uiteindelijke lezing van het religieuze verhaal zal zij wellicht geen doorslaggevende nieuwe gegevens aanbrengen.

De iconografie van het Lam Gods

De lezing van prof. Schmidt concentreert zich helemaal op de inhoudelijke kant van het retabel. Schmidt belicht het vraagstuk van de ongewone combinatie van iconografische motieven, met het kunsthistorische probleem van de al dan niet innerlijke samenhang ervan. Zo hoopt de lezing enkele paden aan te duiden om deze sublieme schepping zo gefundeerd mogelijk kunnen interpreteren.

Over de spreker

Prof. em. Dr. Peter Schmidt (°1945) is titulair kanunnik van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Als docent Bijbelexegese en directeur van het Grootseminarie van Gent leefde hij sinds 1973 in de schaduw van de kathedraal. Reeds uit die tijd dateert zijn bewondering voor en intense bestudering van het Lam Gods. Aan de KUL doceerde hij o.a. een cultuurgeschiedenis van het christendom. Hij publiceerde diverse boeken en artikels over religieuze kunst en christelijke cultuur, waaronder twee monografieën en een gids over het Gentse retabel.

Lezing: Welk verhaal vertelt het Lam Gods?
Wanneer: 28 februari, 18u
Waar: Museum voor Schone Kunsten, Gent (ingang via de Hofbouwlaan 28)
Meer info en inschrijving

(Nieuwsbericht 24 januari 2018)