Lezing De Portugezen in Brugge en Antwerpen in de 15de en 16de eeuw

Het Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden, in 2010 opgericht door het Brugse Groeningemuseum en de Vlaamse Kunstcollectie, wil het onderzoek naar de kunst van de 15e en 16e eeuw in de Bourgondische Nederlanden bevorderen en de internationale kennis ervan stimuleren. Het centrum gaat dit najaar van start met een reeks Lezingen van het Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden. Drie experten verbonden aan Franse universiteiten zullen hun recent onderzoek naar specifieke aspecten van de Bourgondische kunst toelichten.

Jacques Paviot (Hoogleraar geschiedenis van de middeleeuwen, Université Paris-Est Créteil) komt als eerste spreken over de Portugezen in Brugge en in Antwerpen in de 15e en 16e eeuw. Hoewel in aantallen niet bijzonder talrijk, spelen de Portugezen in Brugge en later in Antwerpen een niet te onderschatten rol. In de Portugese gemeenschap kunnen drie groepen worden onderscheiden: de handelaars, de vertegenwoordigers van de Portugese koning en de hovelingen. Deze drie groepen zijn in de 15e eeuw in Brugge aanwezig en de twee eerstgenoemden in Antwerpen in de 16e en 17e eeuw. Alle bestellen of kopen kunstwerken of kunstvoorwerpen. In deze voordracht wordt stilgestaan bij verschillende figuren: hertogin Isabella van Portugal (1397-1471) en haar omgeving, de leden van de Portugese handelsvertegenwoordiging, waaronder de humanist Damião de Góis (1502- 1574), en de moeilijker te traceren groep van de handelaren, van wie enkele namen (zoals Martin Lem) overgeleverd zijn via de bewaard gebleven kunstwerken.

Praktisch:

Wanneer: 15 november 15 u
Waar: Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge
Prijs: gratis
Opgelet: De voertaal van deze lezing is het Frans.

(nieuwsbericht 8 november 2012)