Kunstwetenschappelijke reeksen KIK online raadpleegbaar

Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, een onderdeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel, is uitgever van drie kunstwetenschappelijke reeksen. Met de serie Corpus geeft men een grondige analyse van belangrijke openbare collecties. Het Repertorium is dan weer gewijd aan werken van Vlaamse primitieven uit minder bekende of toegankelijke collecties. De Bijdragen hebben als focuspunt een bepaald kunsthistorisch onderwerp.

Op de website van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven kunnen heden uitgeputte reeksen als pdf gedownload worden.

Op de website De Vlaamse primitieven. Een online museum van de Vlaamse Kunstcollectie werd in de subrubriek Collecties Vlaamse primitieven in de wereld een link gelegd naar deze kunstwetenschappelijke uitgaven.

Meer info: Website Studiecentrum Vlaamse Primitieven

Vlaamse primitieven in de wereld